Home 9 Innovaties 9 THIOTRACK

Sporen naar de toekomst met 100% circulaire dwarsliggers!

Met de THIOTRACK®-spoorwegdwarsliggers uit zwavelbeton kan je als spoorbeheerder gerust zijn. Enerzijds voldoen deze circulaire dwarsliggers aan al de functionele en technische eisen zoals voorgeschreven in de van toepassing zijnde normeringen en technische specificaties. Daarnaast heeft het zwavelbeton een zeer lage impact op zowel het klimaat als het milieu.

Waarom kiezen voor een THIOTRACK®-spoor?

Lage CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van de zwavelbetonnen spoorwegliggers, is uitzonderlijk laag ten opzichte van de klassieke cementbetonnen ligger. Dit door het vermijden van cement en de laag-energetische productie.

100% circulair

Het zwavelbeton kan, door het eenvoudigweg te smelten op 135°C, opnieuw naar zijn vloeibare vorm gebracht worden. Op die manier kan bij de THIOTRACK®-ligger het  zwavelbeton perfect gescheiden worden van de geïntegreerde componenten zoals staal. Zowel het beton als de andere componenten kunnen nadien hergebruikt worden in een identieke of nieuwe toepassing en dit keer op keer zonder enige vorm van kwaliteit- of prestatieverlies.  De 100% circulaire THIOTRACK® past dusdanig perfect binnen een duurzame economie.

Geen waterverbruik

Voor de productie van zwavelbeton wordt geen druppel water verbruikt, noch als grondstof, noch als proceswater tijdens de productie (bijvoorbeeld voor afkoeling). Niet onbelangrijk, gezien water steeds schaarser en kostbaarder wordt.

Zuurbestendig

Door het materiaal, zowel in het labo als in het veld, aan de meest extreme proeven te onderwerpen, kunnen we concluderen dat de THIOTRACK®-liggers chemisch bestendig zijn van pH 0 tot 12, de verbinding van pH 1 tot 12.

Waterafstotend

Zwavelbeton is hydrofoob en daarmee dus waterafstotend.

Hierdoor is de wateropname zo goed als nihil en is het materiaal onaantastbaar en als gevolg niet onderhevig aan reacties die degradatie of veroudering veroorzaken. Doordat de fysische, mechanische en chemische producteigenschappen behouden blijven doorheen de tijd is een lange levensduur gegarandeerd.

Icoon Hogesterktebeton

Hoge sterkte

THIOCRETE® is een hogesterktebeton en zeer goed bestand tegen wisselbelastingen (“fatigue”). Uitvoerige testen met wisselende belasting op THIOTRACK®-liggers toonden uitzonderlijk goede prestaties.

Met dit THIOTRACK®-gamma maak je het verschil!

Onze referenties

  • Poland – PKP (2004)
  • De Haan Tramway Belgïe – De Lijn (2013)
  • Oostende België – Infrabel (2014)
  • Zwolle The Netherland – Prorail (2019)
  • Givors-Grezan Frankrijk– SNCF (2020)
  • Puurs Belgium – Infrabel (2021)
  • Mons-St Ghislain – Infrabel (2022)

Veelgestelde vragen

• Wat is de CO2 uitstoot van zwavelbeton?

Aangezien zwavelbeton voornamelijk uit zwavel bestaat, een bijproduct van de oliewinning, is de CO2 uitstoot van een THIOTRACK®-ligger meer dan 50% lager dan deze van de traditionele cementbetonnen spoorwegligger.

Hoewel het energieverbruik tijdens het productieproces van zwavelbeton hoger is, heeft de productie van een THIOTRACK®-ligger een significant lagere CO2-voetafdruk door het weglaten van cement.

• Hoe sterk zijn de THIOTRACK®-spoorwegdwarsligger?

THIOTRACK®-elementen voldoen volledig aan de functionele en technische eisen zoals  voorgeschreven in de van toepassing zijnde normeringen en technische specificaties. De THIOTRACK®-liggers zijn chemisch stabiel en werden blootgesteld aan verschillende Europese accreditatietesten van de spoorweg-beheerders waarbij zijn uitstekende prestaties werden aangetoond.

• Wat is een 100% circulaire THIOTRACK®-spoorwegdwarsligger ?

THIOCRETE® of zwavelbeton is een beton waarin water en cement als bindmiddel vervangen zijn door zwavel. De overige grondstoffen (grind, zand en vulstoffen) zijn identiek aan die van klassiek beton. Het productieproces is gebaseerd op het fysisch proces van het smelten van zwavel op +/- 135°C en het terug laten afkoelen en stollen na het vermengen van het vloeibaar zwavel met de granulaten. Omdat het elementaire zwavel in de THIOCRETE®-technologie niet wordt gemodificeerd, kan dit proces eindeloos herhaald worden. Daardoor kan het beton een oneindig aantal keren gesmolten en dus terug in zijn vloeibare, verwerkbare toestand gebracht worden, en bijgevolg hergebruikt worden zonder enig waardeverlies.

Op die manier kan bij de THIOTRACK®-ligger het zwavelbeton perfect gescheiden worden van de geïntegreerde componenten zoals staal. Zowel het beton als de andere componenten kunnen nadien hergebruikt worden in een identieke of nieuwe toepassing en dit keer op keer zonder enige vorm van kwaliteit- of prestatieverlies.

De THIOTRACK®-ligger is zo 100% circulair waar de traditionele cementbetonnen dwarsligger op het einde van zijn levensduur gedowncycled wordt.

Video Recycling THIOTRACK

• Biedt de THIOTRACK®-ligger een oplossing tegen de (toekomstige) schaarste aan grondstoffen?

Ja. Gezien het circulaire karakter van de THIOTRACK®-ligger kan men bij het einde van zijn levensduur de primaire grondstoffen hergebruiken voor de productie van de volgende generatie dwarsliggers.

• Zijn er al accreditaties bekomen voor THIOTRACK®-liggers?

THIOTRACK® verkreeg reeds de technische accreditatie van de Belgische spoorwegmaatschappij Infrabel in 2019 en van de Franse spoorweg-maatschappij SNCF Réseau in 2022.

• Werden er al THIOTRACK®-liggers verkocht?

In 2020 werd de eerste bestelling geplaatst voor THIOTRACK®-liggers door de Belgische spoorweg-maatschappij (€ 13m contract Infrabel 2021-2026). De eerste THIOTRACK®-liggers worden eind 2022 in het spoor geplaatst.

• Welke producten warden reeds ontwikkeld in zwavelbeton of THIOCRETE®?

Spoorwegdwarsliggers en counterweights worden reeds verkocht en geproduceerd wat betreft de spoorweginfrastructuur. Daarnaast werden ook rioleringsbuizen of THIOTUBE® ontwikkeld uit zwavelbeton. Meer informatie over dit gamma is hier beschikbaar. Ook andere producten zijn nog in ontwikkeling.

• Welke type THIOTRACK®-ligger zijn er reeds beschikbaar?

Het assortiment THIOTRACK®-dwarsliggers omvat alle verschillende soorten Monobloc dwarsliggers, bi-bloc dwarsliggers, tram- en kraanbaandwarsliggers als elementen voor wissels en dit met toepassing van de verschillende bevestigingssystemen. Ook varianten met onderliggers of ‘USP’s’ als anti-wrijvingssystemen kunnen geproduceerd worden.

• Wil je zelf THIOCRETE® produceren?

Vraag ons meer informatie over de licentieovereenkomst. De ingenieursdiensten van De Bonte Group  kunnen je begeleiden door de innovatieve technologie wereldwijd over te dragen.

THIOCRETE nieuws

Sporen naar de toekomst met 100% circulaire dwarsliggers

Primeur aan het treinstation van Jemappes (Henegouwen)! Want daar plaatste Infrabel de eerste 12.000 van onze innovatieve THIOTRACK-dwarsliggers op het spoor. In totaal zullen er in het hele land zo’n 200.000 gelegd worden. Wat maakt deze dwarsliggers uit zwavelbeton zo duurzaam en klimaatvriendelijk? Dat vertellen Denis Coppieters (CEO THIOTRACK bij De Bonte Group) en Emmanuel […]
lees meer

Meer weten?

Neem contact op met één van onze experten.