Home 9 Innovaties 9 THIOTUBE

Zorgeloos rioolbeheer, met respect voor de planeet én het klimaat!

Met de THIOTUBE®-rioolbuizen uit zwavelbeton kan je als rioolbeheerder gerust zijn. Enerzijds voldoet deze Copro gecertificeerde riolering aan al de functionele en technische eisen voor een langdurig goed werkend riool, met een minimale noodzaak aan asset management. Daarnaast heeft het zwavelbeton een zeer lage impact op zowel het klimaat als het milieu.

De robuuste bouw van de rioolbuis en de gestroomlijnde vorm van de verbinding, garanderen een vlotte en veilige plaatsing met een minimum aan risico’s.

Waarom kiezen voor een THIOTUBE®-straatriolering?

 

Lage CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van de zwavelbetonnen buizen, is uitzonderlijk laag ten opzichte van het klassieke cementbeton, grès of kunststof.

100% circulair

Het zwavelbeton kan, door het eenvoudigweg te smelten op 135°C, opnieuw naar zijn vloeibare vorm gebracht worden. Op die manier kan het zwavelbeton keer op keer herbruikt worden, zonder enige vorm van waardeverlies.

Geen waterverbruik

Voor de productie van zwavelbeton wordt geen druppel water verbruikt, noch als grondstof, noch als proceswater tijdens de productie (bijvoorbeeld voor afkoeling). Niet onbelangrijk, gezien water steeds schaarser en kostbaarder wordt.

Zuurbestendig

Door het materiaal, zowel in het labo als in het veld, aan de meest extreme proeven te onderwerpen, kunnen we concluderen dat de zwavelbetonnen THIOTUBE®-buizen chemisch bestendig zijn van pH 0 tot 12, de verbinding van pH 1 tot 12.

 

Waterafstotend

Zwavelbeton is hydrofoob en daarmee dus waterafstotend.

Hierdoor is de wateropname zo goed als nihil en is het materiaal onaantastbaar en als gevolg niet onderhevig aan reacties die degradatie of veroudering veroorzaken. Doordat de fysische, mechanische en chemische producteigenschappen behouden blijven doorheen de tijd is een lange levensduur gegarandeerd.

 

Icoon Hogesterktebeton

Hoge sterkte

Omdat zwavelbeton een hogesterktebeton is, behalen de THIOTUBE®- zwavelbetonnen buizen de hoogste sterkteklassen op de markt. Dit stemt voor een DN250mm klasse 240 overeen met een kruin-drukweerstand van 60 kN/m.

Met THIOTUBE® ben je klaar voor de toekomst!

Ontdek hier meer over ons gamma.

Onze referenties

VEELGESTELDE VRAGEN

• Hoe worden de verbindingen tussen de buizen gerealiseerd?

De verbinding tussen de buizen wordt gerealiseerd door middel van een insteekmof uit polypropyleen aan beide zijden te voorzien van een rubberen (EPDM-)dichting met geïntegreerde dwarskrachtstop. Deze verbinding voldoet aan de waterdichtheidseis van 1 bar uit het SB250.

• Hoe worden huisaansluitingen gerealiseerd op het THIOTUBE®-rioleringssysteem?

De huisaansluitingen kunnen gerealiseerd worden door middel van een aansluitmof, gemonteerd in een boorgat met een diameter van 168mm. Deze gaten worden in de fabriek geboord en vallen op die manier onder de certificering.

• Welke inspectiemogelijkheden zijn er?

De THIOTUBE®-buizen zijn compatibel met de doordachte IDEAL- toegangs- en verbindingsputten uit zelfverdichtend beton.

• Hoe kan ik een THIOTUBE®-buis herkennen?

De zwavelbetonnen buizen zijn te herkennen aan hun opvallende oranje polypropyleen insteekmoffen, waarop THIOTUBE® vermeld staat.

• Waarom heeft de THIOTUBE®-buis een aparte mof?

Deze insteekmof past in het “design to disassemble”-principe, één van de basisprincipes binnen de circulaire economie. Hij zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen aan het einde van hun levensduur van elkaar gescheiden kunnen worden. Zo komt elk onderdeel in zijn specifiek recyclageprogramma terecht.

Op deze manier blijven de materialenkringlopen gesloten en worden de materialen in hun hoogst mogelijke toepassingen hergebruikt.

• Wat doe ik met zwavelbetonresten?

THIOCRETE® is 100% circulair en hoort terug bij de fabrikant terecht te komen. Die gaat het opnieuw als een primaire  grondstof aanwenden in de productie van nieuwe materialen.  THIOCRETE®  is immers geen afvalstroom, maar wel een primaire reststroom. Afvoer van resten zwavelbeton naar een breekinstallatie, al dan niet gecombineerd met ander puin, is om die reden te vermijden. Mochten er toch kleine hoeveelheden door een breekinstallatie tot breekpuin vermalen worden, dan levert dit geen problemen op voor het milieu of de volksgezondheid.

• Waarom is de dichting in de mof niet ingelijmd?

In een circulaire economie is het belangrijk dat componenten van verschillende materiaalsoorten makkelijk van elkaar gescheiden kunnen worden. Als dat niet kan, dan treedt er vervuiling op in de materialenkringlopen.  De EPDM-dichtingsringen worden dus niet in de moffen gelijmd met het oog op de recycleerbaarheid. Ze moeten makkelijk kunnen gescheiden worden van de polypropyleen koppeling. Het niet inkleven van de dichting houdt geen enkel risico in bij het plaatsen. De dichtingen zijn zo ontworpen dat ze, samen met de dwarskrachtstop en de langere snijlengte, onder stuik in de daarvoor voorziene holte zitten en dus niet verplaatst kunnen worden bij het inschuiven van de buizen.

• Hoe worden zwavelbetonbuizen verpakt?

THIOTUBE®-buizen met een inwendige diameter van 250mm worden verpakt op speciaal daarvoor voorziene houten balken, telkens in deelpakketten van 2 lagen, met 3 buizen per laag. Tussen de buizen worden afstandshouders voorzien. Er kunnen tijdens het transport 2 deelpakketten op mekaar geplaatst worden. Een deelpakket weegt +- 1350 kg.

• Dien je glijmiddel aan te brengen aan de dichting bij plaatsing?

Er dient steeds glijmiddel aangebracht te worden, bij voorkeur op de spie van de buis, of eventueel op de dichting in de koppeling, als dat om één of andere reden de voorkeur van de aannemer krijgt.

• Welk keurmerk is van toepassing op de zwavelbetonbuis?

Het THIOTUBE®-systeem is Copro gecertificeerd volgens PTV 823 deel 1 (putten) en deel 2 (buizen en dichtingen) en PTV 832-1 (rubbers).

• Wat is de verwachtte levensduur van de zwavelbetonbuis?

De levensduurverwachting van een THIOTUBE®-buis is zeer lang. THIOCRETE® (circulair zwavelbeton) is het resultaat van een fysisch proces waarbij een dusdanig stabiele en sterke cohesie verkregen wordt tussen de granulaten en de zwavel dat het materiaal onaantastbaar wordt. Het materiaal is zeer goed chemisch bestendig (pH 0-12) en hydrofoob (waterondoorlatend en -afstotend). Jarenlange intensieve proeven, zowel in labo’s als in de praktijk, hebben aangetoond dat het materiaal, zelfs in de meest extreme omstandigheden, geen enkele vorm van degradatie vertoont. Al de fysische, chemische en mechanische eigenschappen zijn onveranderlijk in de tijd. We hebben dus realistische en concrete argumenten om aan te nemen dat THIOTUBE®-buizen een levensduur halen die vlot de door de rioolbeheerders vooropgestelde (financiële en operationele rest) levensduren overschrijden.

• Is er een LCA opgemaakt voor een zwavelbetonbuis?

Er is een LCA en een EPD opgemaakt voor het THIOTUBE®-systeem. De gegevens daarvan kunnen opgevraagd worden door geïnteresseerden.

• Bestaat er een MKI-score (milieukosten indicator) voor de zwavelbetonnen buis?

In de LCA/EPD van het THIOTUBE®-systeem is ook een MKI-score opgenomen. Deze is op aanvraag verkrijgbaar.

• Zijn er inspectieputten uit zwavelbeton?

Er zijn nog geen inspectieputten uit zwavelbeton. Momenteel zijn THIOTUBE®-buizen enkel compatibel met IDEAL-inspectieputten uit traditioneel zelfverdichtend beton. Ook deze zijn ontworpen met een minimale impact op het milieu. Op termijn zal De Bonte Group chemisch resistente inspectieputten aanbieden, deze zullen een combinatie vormen van een betonnen basiselement met corrosiebescherming en opzetstukken uit zwavelbeton.

• Welke diameters zijn beschikbaar binnen het THIOTUBE®-gamma?

Deze zijn terug te vinden op deze specifieke productpagina .

THIOTUBE® nieuws

Sporen naar de toekomst met 100% circulaire dwarsliggers

Primeur aan het treinstation van Jemappes (Henegouwen)! Want daar plaatste Infrabel de eerste 12.000 van onze innovatieve THIOTRACK-dwarsliggers op het spoor. In totaal zullen er in het hele land zo’n 200.000 gelegd worden. Wat maakt deze dwarsliggers uit zwavelbeton zo duurzaam en klimaatvriendelijk? Dat vertellen Denis Coppieters (CEO THIOTRACK bij De Bonte Group) en Emmanuel […]
lees meer

Meer weten?

Neem contact op met één van onze experten.