Home 9 Innovaties 9 THIOTUBE

Zorgeloos rioolbeheer, met respect voor de planeet én het klimaat!

De THIOTUBE®-rioolbuis bestaat uit 100 % circulair zwavelbeton (=THIOCRETE®), en koppelt het robuuste van een klassieke betonbuis met het zuurbestendige van een kunststof of keramische buis. Ze voldoet aan alle voorgeschreven functionele en technische eisen. De rioolbuis is duurzaam, chemisch resistent en uitermate geschikt voor afvalwater. Dankzij het gebruik van het CEMENTLOOS zwavelbeton blijft de impact op het klimaat en het milieu extreem laag. Een circulaire revolutie!

Waarom kiezen voor een THIOTUBE®-rioolbuis?

 

EEN DUURZAME KEUZE

100% circulair

Zwavelbeton wordt opnieuw vloeibaar door het te smelten op 135°C. Je kan het oneindig opnieuw smelten en hergebruiken, zonder enige vorm van waardeverlies. Zowel het beton als de andere componenten kunnen telkens opnieuw hergebruikt worden in een identieke of nieuwe toepassing, zonder aan kwaliteit of prestaties in te boeten.

Geen waterverbruik

Voor de productie van zwavelbeton wordt geen druppel water verbruikt. Noch als grondstof, noch als proceswater tijdens de productie (bijvoorbeeld voor afkoeling).

Icoon Hogesterktebeton

Lange levensduur

Omdat zwavelbeton hydrofoob is, en er dus geen water kan indringen, is het fysisch zeer stabiel. Het zuurbestendige en waterafstotende karakter garandeert, samen met de hoge mechanische sterkte van het materiaal (sterkteklasse 240), een zeer lange levensduur, ook in de meest extreme omstandigheden.

Lage CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van rioolbuizen uit zwavelbeton is uitzonderlijk laag als je die vergelijkt met het klassieke cementbeton, grès of kunststof. Een product uit cementbeton stoot per ton dubbel zoveel CO₂ uit dan een ton verwerkt zwavelbeton. Bij grès is dat zelfs vier keer meer.

Onschadelijk voor de omgeving

De THIOTUBE®-rioolbuizen uit zwavelbeton bevatten geen toxische stoffen en logen niet uit. De diverse vormen van elementair zwavel zijn ook onoplosbaar in koud en warm water en komen dus niet in de grond of in het grondwater terecht. Met de THIOTUBE®-rioolbuis kies je voor een duurzame en ecologische oplossing voor ons rioolstelsel.

 

Met THIOTUBE® ben je klaar voor de toekomst!

Ontdek hier meer over ons THIOTUBE gamma.

EEN TECHNOLOGISCH WONDER

Zuurbestendig

Hoge sterkte

Hydrofoob

Thermisch resistent

Brandbaarheid

Waterdicht

Slijtvastheid

Veelgestelde vragen

• Hoe worden de rioolbuizen met elkaar verbonden?

De verbinding tussen de buizen wordt gerealiseerd door een insteekmof uit polypropyleen aan beide zijden te voorzien van een rubberen (EPDM-)dichting met geïntegreerde dwarskrachtstop. Deze verbinding voldoet aan de waterdichtheidseis van 1 bar, voorgeschreven in het standaardbestek 250 voor de wegenbouw.

• Hoe worden huisaansluitingen gerealiseerd op het THIOTUBE®-rioleringssysteem?

Om de huisaansluitingen te realiseren wordt een aansluitmof gemonteerd in een boorgat met een diameter van 168mm. Deze gaten worden in de fabriek geboord en vallen op die manier onder de certificering.

 

• Welke inspectiemogelijkheden zijn er?
 

De THIOTUBE®-buizen zijn compatibel met de IDEAL-toegangs- en verbindingsputten, gemaakt uit zelfverdichtend beton.

• Hoe kan ik een THIOTUBE®-rioolbuis herkennen?

Je herkent de zwavelbetonnen buizen aan hun opvallende oranje polypropyleen insteekmoffen, waarop THIOTUBE® vermeld staat.

 

• Wat doe ik met zwavelbetonresten?

THIOCRETE® is 100 % circulair en moet terug bij de fabrikant terechtkomen. Die gaat het zwavel opnieuw als primaire  grondstof gebruiken voor de productie van nieuwe materialen.  THIOCRETE®  is immers geen afvalstroom, maar een primaire reststroom. Om die reden is de afvoer van resten zwavelbeton naar een breekinstallatie, al dan niet gecombineerd met ander puin, te vermijden. Als er toch kleine hoeveelheden door een breekinstallatie tot breekpuin vermalen zouden worden, levert dit evenwel geen problemen op voor het milieu of de volksgezondheid.

• Waarom heeft de THIOTUBE®-rioolbuis een aparte insteekmof?

De insteekmof past in het design to disassemble-principe, één van de grondregels van de circulaire economie. Hij zorgt ervoor dat je de verschillende onderdelen aan het einde van hun levensduur van elkaar kan scheiden. Zo komt elk onderdeel in een specifiek recyclageprogramma terecht. De materialenkringlopen blijven gesloten en de materialen kunnen worden hergebruikt.

• Waarom is de dichting in de mof niet ingelijmd?

In een circulaire economie is het belangrijk dat je componenten van verschillende materiaalsoorten makkelijk van elkaar kan scheiden. Als dat niet mogelijk is, treedt er immers vervuiling op in de materialenkringlopen. De EPDM-dichtingsringen worden dus niet in de moffen gelijmd met het oog op de recycleerbaarheid. Zo kan je ze makkelijk scheiden van de polypropyleenkoppeling. Het niet inkleven van de dichting houdt geen enkel risico in bij de plaatsing. De dichtingen zijn zo ontworpen dat ze, samen met de dwarskrachtstop en de langere snijlengte, onder stuik zitten in de daarvoor voorziene holte. Ze verplaatsen zich niet bij het inschuiven van de buizen.

• Hoe worden de THIOTUBE®-rioolbuizen verpakt?

De buizen met een inwendige diameter van 250mm worden verpakt op speciaal daarvoor voorziene houten balken: in deelpakketten van 2 lagen, met 3 buizen per laag. Tussen de buizen worden afstandhouders voorzien. Tijdens het transport kan je 2 deelpakketten op mekaar plaatsen. Een deelpakket weegt ongeveer 1350 kg.

• Moet je glijmiddel aanbrengen aan de dichting bij plaatsing?

Ja. Je moet glijmiddel aanbrengen, bij voorkeur op de spie van de buis of eventueel op de dichting in de koppeling, als dat de voorkeur van de aannemer heeft.

 

• Welk keurmerk is van toepassing op de THIOTUBE®-rioolbuis?

Het THIOTUBE®-systeem heeft het COPRO-certificaat volgens PTV 823 deel 1 (putten), deel 2 (buizen en dichtingen) en PTV 832-1 (rubbers).

• Wat is de verwachte levensduur van de THIOTUBE®-rioolbuis?

De levensduurverwachting is zeer lang. THIOCRETE® (circulair zwavelbeton) is het resultaat van een fysisch proces dat zorgt voor een stabiele en sterke cohesie tussen de granulaten en de zwavel. Het materiaal is onaantastbaar. Het is zeer chemisch bestendig (pH 0-12) en hydrofoob (waterondoorlatend en waterafstotend). Jarenlange intensieve proeven in labo’s en in de praktijk hebben aangetoond dat het materiaal, zelfs in de meest extreme omstandigheden, geen enkele vorm van degradatie vertoont. Omdat de buizen geen water absorberen, blijven de fysische, mechanische en chemische producteigenschappen 100 % behouden. We hebben dus realistische en concrete argumenten dat THIOTUBE®-buizen de levensduureisen die rioolbeheerders vooropstellen vlot overschrijden.

• Is er een LCA opgemaakt voor een rioolbuis vervaardigd uit zwavelbeton?

Ja. Er is een LCA (Life Cycle Analyse) en een EPD (Environmental Product Declaration) voor het THIOTUBE®-systeem. Wie de informatie wenst, kan ze bij ons opvragen.

 

• Bestaat er een MKI-score voor de THIOTUBE®-rioolbuis?

In de LCA/EPD van het THIOTUBE®-systeem is ook een MKI-score (Milieu Kosten Indicator) opgenomen. Die is op aanvraag verkrijgbaar.

 

 

• Zijn er inspectieputten uit zwavelbeton?

Neen. Momenteel zijn de THIOTUBE®-rioolbuizen enkel compatibel met IDEAL-inspectieputten uit traditioneel zelfverdichtend beton. Op termijn zal De Bonte Group chemisch resistente inspectieputten aanbieden. Die zullen bestaan uit een betonnen basiselement met corrosiebescherming en opzetstukken uit zwavelbeton.

 

• Welke diameters zijn beschikbaar binnen het THIOTUBE®-gamma?

Je kan alle informatie terugvinden op onze productpagina.

THIOTUBE® Nieuws

Meer weten?

Neem contact op met onze expert