Infiltratiegoten 

 

Laat geen druppel hemelwater verloren gaan! 

Home 9 Expertises 9 RAIL 9 Infiltratiegoten

Wat moet je weten over onze infiltratiegoten?

8
8

Algemene info

Hemelwater ter plaatse houden en infiltreren in de bodem is een goede maatregel tegen wateroverlast én bodemverdroging! Door klimaatrobuuste straten en verharding te gaan bouwen helpen we hier aan mee. Ons B’RAIN partner Aquafin geeft hier meer uitleg over.

 Het volledige DELTA-U gamma kan voorzien worden van infiltratie mogelijkheden. Om het even welk DELTA-U element kan voorzien worden van ofwel infiltratie openingen ofwel poreuze klinkers waardoor infiltratie mogelijk is.  Het zelfdragende DELTA-U gamma is daarmee uw antwoord op infiltratie. Alle goten respecteren de geldende normen zonder impact op de prijs. 

De elementen met infiltratievoorzieningen worden op vraag geproduceerd. Meer uitleg over het DELTA-U gamma vindt u hier. 

8

Voordelen

De poreuze klinkers of doorvoeropeningen kunnen door ons ingebouwd worden op verschillende posities rekening houdend met de grondwaterstanden voor uw project. 

Wil u meer weten over ons innovatief DELTA-U gamma? De volledige toelichting vindt u hier.

PRODUCTSPECIFICATIES

Type
(B onderkant-Hoogte-
B bovenkant)
HellingStandaard
lengte
GewichtGeslotenInfiltratie-openingen
Bodem
Infiltratie-openingen
Wanden
Infiltratie-
klinkers
Wanden
G 40/50/6544652125 cm750 kgXX
G 50/50/10044653300 cm1400 kgXXX
G 50/80/13044653300 cm1850 kgXXXX
G 50/100/15044653300 cm2200 kgXXXX
G 50/50/15044655300 cm1550 kgXXX
G 50/70/19044655300 cm2000 kgXXXX
G 100/50/20044655300 cm1900 kgXX
G 100/70/24044655300 cm2300 kgXXX

Meer weten?

Neem contact op met één van onze experten.