Onze innovaties/merken

Het circulaire zwavelbeton

Duurzame en circulaire spoorwegdwarsliggers

Duurzame en circulaire rioleringsbuizen

Het gamma van zelfdragende goten

IDEAL hemelwaterbuffering: KOKERS

Geïntegreerde railsystemen

Veiligheidsstootbanden volgens EN1317

IDEAL hemelwatertransport: Buizen en INSPECTIEPUTTEN

B-Rain Connect: Slim waterbeheer in stedelijke gebieden

'Bétons préparés et manufactures du Namurois’
Site te Namen (Floriffoux)