STRAATKOLK TYPE A/I INFILTRATIE 1+

 

Laat geen druppel hemelwater verloren gaan!

Home 9 Expertises 9 WATER 9 Puntafwatering – Straatkolk type A/I infiltratie 1+

Wat moet je weten over onze Straatkolk type A/I infiltratie 1+?

8
8

Algemene info

Hemelwater ter plekke houden en lokaal infiltreren is tegenwoordig een noodzaak. Deze infiltratiekolk maakt onderdeel uit van een klimaatrobuuste wegopbouw waar rechtstreekse infiltratie van hemelwater in de bodem mogelijk wordt voor alle wegen tot en met bouwklasse 7 (dit zijn lokale wegen waar er al veel verkeer en zwaar verkeer is toegestaan).  

Onder de weg is alles zodanig slim opgebouwd dat water maximaal in de bodem infiltreert.  

Hemelwater ter plaatse houden en infiltreren in de bodem is een goede maatregel tegen wateroverlast én bodemverdroging! Meer uitleg door Aquafin vind je hier.

Deze oplossing is compatibel met infiltratiegoten. Meer uitleg over deze infiltratiegoten vind je hier.

8

Voordelen

  • Deze infiltratiekolk, ontworpen door Aquafin, is voldoende ruim om het eerste afstromende en opgevangen water al voor te filteren op slib en zware metalen dankzij het voorziene bezinkingsvolume
  • De kolk is te reinigen op de klassieke manier via de toegangsopening bovenaan (in situ te voorzien van gietijzeren kolkrooster)
  • De kolk is voorzien van ingebouwde poreuze klinkers waardoor infiltratie mogelijk is
  • Ze worden eveneens gebruikt in combinatie met infiltratiegoten 
  • De kolk voldoet aan sterkteklasse 300 kN, een buffervolume van 270 L en een infiltratieopp.: 0,80 m² 
  • De kolk heeft een drainerend vermogen : 750 l/u 
  • Is standaard voorzien voor een aansluiting PVC Ø160 mm 

Meer weten?

Neem contact op met onze expert