Home 9 Innovaties 9 B-Rain Connect
B'RAIN

Slim waterbeheer in stedelijke gebieden 

Het evenwicht tussen mens en natuur herstel je niet alleen. Rond deze gedachte verbinden producenten, nutsbedrijven, studiebureaus, ontwerpers, aannemers en experten zich om in co-creatie een antwoord te bieden aan de omgeving van morgen.

Als actieve partner werkt De Bonte Group zo volop mee aan intelligente oplossingen voor het beheren van hemelwater. Met een scherp oog op de toekomst, bouwen we aan een duurzame omgeving waarin groen, verharding en water perfect in balans zijn.

Waarom kiezen voor B-Rain Connect ?

Klimaat robuust bouwen aan de omgeving van morgen waarbij:

Geen druppel regenwater verloren gaat
We bieden unieke oplossingen aan die de ladder van Lansink respecteren: eerst herbruik, voor infiltratie. Zo bieden we oplossingen aan waar geen druppel regenwater bij verloren gaat en volledig ter plekke blijft.

Groen alle ruimte om te groeien krijgt

In de complexe ondergrond van stedelijke infrastructuur stellen we de boom centraal. Het is onze grootste bondgenoot voor de strijd tegen klimaatverandering.

We plaats voor biodiversiteit maken
Door bomen en planten ruimte te bieden zorgen we voor de basis voor biodiversiteit.

We op maat van mensen bouwen
De stedelijke omgeving dient de mens. We bieden oplossingen aan die meegroeien met de noden van de mensen en waarbij we durven dromen van een omgeving zonder wagen, maar met maximale aandacht voor beleving.

We slim werken onder de grond, en multifunctioneel erboven
Door een intensieve samenwerking met alle beheerders van netwerken, bouwen we met slimme ondergrondse bouwblokken. Zo kan de ondergrondse infrastructuur altijd inspelen op nieuwe noden en bieden we bovengronds alle mogelijkheden tot een snel veranderende wereld.

Als De Bonte Group staan wij klaar om samen met u te werken aan een klimaatbestendige omgeving van morgen. Laten we gezamenlijk streven naar een duurzame toekomst waarin mens en natuur in harmonie samengaan!

Veelgestelde vragen

• Op welke projecten richten we ons ?

We richten ons vooral op private projecten van een grotere schaal. Ben je bezig met een woonproject, KMO zone of inrichting van een bedrijfsterrein? Contacteer ons. Wij gaan mee aan de slag om antwoorden te zoeken op de nieuwe uitdagingen waar hemelwater (GSV), groen en plaats integraal dienen geoptimaliseerd te worden.

• Welke info hebben wij van u nodig ?

Een bondige opsomming van je project inhoud met als belangrijkste gegevens:

 • Oppervlakte terrein
 • Oppervlakte dak
 • Oppervlakte verharding
 • Niveau grondwaterstand
 • Infiltratiewaarde ondergrond
 • Mogelijke verbruikers van hemelwater op de site (personen, bedrijven)
 • Vereiste groenvoorzieningen (aantal bomen – positie)
 • Te voorziene nutsvoorzieningen en eisen die (zullen) worden opgelegd
 • Minimale buffercapaciteit
 • Waterdichte opvang vervuild water (bvb bij calamiteiten)
 • Mogelijk verbod op infiltratie
• Werken wij een volledig plan voor u uit ?

Neen, wij gaan met u puzzelen en u bouwstenen aanreiken waarmee we groen, hemelwater (GSV) en plaats(gebrek) optimaal trachten te combineren. We beogen zo veel mogelijk collectief optimaliseren van hemelwater (opvang en hergebruik), inrichting groen en slim bergen van nutsvoorzieningen. Zo maken we jouw ruimte future-proof door slim ondergronds in te richten. De finale keuze dient door u als bouwheer gemaakt te worden. Aan het begeleidende studiebureau om de puzzel om te zetten in een uitvoeringsplan. Daarbij reiken we details en aangepaste bouwstenen aan voor hoekstukken, overgangen, enz.

• Kunnen we u helpen richting een vergunnende overheid ?

Jawel, net daar zetten we op in. We pakken dit op met een duidelijk concept en de voorstelling van de verschillende bouwstenen. Zo geven we concrete antwoorden naar het correct inzetten van bomen, hemelwater (GSV) en het slim bergen van nutsvoorzieningen in een context van beperkte ruimte. We onderbouwen dit met modellen gelinkt aan SIRIO, boomstudies en overleg met nutsmaatschappijen.

B-Rain Connect Nieuws

'Verbondenheid met de Natuur': Ontdek het artikel in GWW-bouw !

Lees het uitgebreid artikel ‘Verbondenheid met de natuur’ om meer te weten te komen over hoe we grenzen verleggen en de toekomst van de bouw vormgeven. Dit is een geweldige gelegenheid om een dieper inzicht te krijgen in onze werkwijze en de impact die we maken met B-rain Connect. Klik hier om het artikel te lezen en ontdek waarom wij bij De Bonte Group maar al te graag een voorloper zijn in de INFRA-sector! Het artikel belicht recente projecten, innovatieve aanpak en toewijding aan duurzaamheid in de bouwsector. Dank aan Philippe Segers voor tekst & beeldmateriaal 🌳
lees meer

Gewestelijke Stedebouwkundige Verordening Hemelwater

Sinds 2/10/2023 is het vergunningslandschap drastisch gewijzigd: de nieuwe GSVH (Gewestelijke Stedebouwkundige Verordening Hemelwater) is in voege getreden. De nieuwe verordening is in tegenstelling tot haar voorganger ook van toepassing op het openbaar domein. Dit heeft een zeer grote impact op de uitdagingen van ontwerpers, die al niet min waren. In de door plaatsgebrek geplaagde Vlaamse publieke ruimte wordt het vaak een hele (en soms op het eerste zicht onmogelijke) opgave om aan de opgelegde eisen rond buffering en infiltratie te voldoen. Maar geen nood: laat u inspireren door onze expertise en disruptieve oplossingen om samen met u uw publieke ruimte future-proof (en GSVH-conform) te maken. Wij zorgen (samen met onze partner-experten in het B-Rain Connect netwerk) voor slimme, integrale en gecombineerde oplossingen. We beogen zo veel mogelijk collectief optimaliseren van hemelwater (opvang en herbruik), inrichting groen en slim bergen van nutsvoorzieningen. Ontdek onze innovatie B-Rain Connect
lees meer

De Bonte Group Trots Bekroond met Erkenningsprijs Duurzaam Ondernemen door VOKA Vlaanderen

Datum: 14 Juni 2023 Plaats: Palmarium UGent In een feestelijke ceremonie heeft De Bonte Group de prestigieuze erkenningsprijs voor duurzaamheid in ontvangst mogen nemen, toegekend door VOKA Vlaanderen. Dit eervolle moment markeert een erkenning van onze toewijding aan duurzaam ondernemen en de voortdurende inspanningen om een positieve impact op mens en milieu te hebben. Uitzonderlijke Prestaties Gewaardeerd Met trots behoort De Bonte Group tot de 92 geselecteerde bedrijven die deze onderscheiding hebben ontvangen. De erkenningsprijs van VOKA Vlaanderen benadrukt niet alleen onze buitengewone prestaties op het gebied van duurzaamheid, maar ook onze toewijding aan innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid als Leidraad Deze erkenning weerspiegelt onze voortdurende inzet om duurzaamheid te integreren in al onze bedrijfsprocessen. Van milieuvriendelijke productiemethoden tot het stimuleren van een gezonde werkomgeving, we streven ernaar om niet alleen te voldoen aan, maar ook te overtreffen aan de hoogste normen voor duurzaamheid. ‘Survival of the most sustainable’ VOKA Charter Duurzaam Ondernemen De Bonte Group is er trots op een actieve deelnemer te zijn aan het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. Deze erkenning door VOKA Vlaanderen benadrukt niet alleen onze individuele inspanningen, maar ook onze betrokkenheid bij een bredere gemeenschap van bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid. Het VOKA […]
lees meer

Meer weten?

Neem contact op met onze expert