Home 9 Expertises 9 WATER

De Bonte Group is een toonaangevende partner voor de productie van BENOR-gekeurde maatwerk- en nicheproducten voor de rioleringsbouw. Met een eigen studiedienst voor ontwerp, stabiliteit en uitvoeringsplannen kan De Bonte Group op alle klantspecifieke vragen een antwoord bieden. Hoge maatvastheid kan gegarandeerd worden door de uitvoering in zelfverdichtend beton.

WATER Nieuws

'Verbondenheid met de Natuur': Ontdek het artikel in GWW-bouw !

Lees het uitgebreid artikel ‘Verbondenheid met de natuur’ om meer te weten te komen over hoe we grenzen verleggen en de toekomst van de bouw vormgeven. Dit is een geweldige gelegenheid om een dieper inzicht te krijgen in onze werkwijze en de impact die we maken met B-rain Connect. Klik hier om het artikel te lezen en ontdek waarom wij bij De Bonte Group maar al te graag een voorloper zijn in de INFRA-sector! Het artikel belicht recente projecten, innovatieve aanpak en toewijding aan duurzaamheid in de bouwsector. Dank aan Philippe Segers voor tekst & beeldmateriaal 🌳
lees meer

De Bonte Group ontwikkelt 2 nieuwe types uitstromen

In ons recent project te Balen, uitgevoerd door Stadsbader, dienden de nutsleidingen zeer dicht bij de aan te leggen grachten geplaatst te worden. Een innovatieve oplossing was nodig, en zo ontstonden maar liefst 2 nieuwe standaard uitstroommodellen ter uitbreiding van ons standaard gamma. 🌐 Innovatieve Uitstroommodellen Met trots introduceren we onze nieuwe uitstromen, waarbij de breder uitstekende kopse wand meer flexibiliteit biedt. De nutsleidingen kunnen immers terecht in de opening tussen de vleugelmuren en de uitstekende kopse wand. De mal werd zo ontwikkeld dat het ons toelaat voor toekomstige projecten de bovenste kopse wand weg te laten en een compactere uitstroom aan te bieden (78cmL x 80cmB x 95cmH). 🔄 Veelzijdigheid en Efficiëntie Dit betekent 2 nieuwe modellen in één klap, waardoor we flexibel inspelen op diverse projecteisen. Een resultaat van innovatie en efficiënt ontwerpen. Knap werk van alle betrokkenen ! Meer info over onze uitstromen : https://debontegroup.com/expertises/expertises-water-debonte-group/uitstroomconstructies-standaard/
lees meer

Gewestelijke Stedebouwkundige Verordening Hemelwater

Sinds 2/10/2023 is het vergunningslandschap drastisch gewijzigd: de nieuwe GSVH (Gewestelijke Stedebouwkundige Verordening Hemelwater) is in voege getreden. De nieuwe verordening is in tegenstelling tot haar voorganger ook van toepassing op het openbaar domein. Dit heeft een zeer grote impact op de uitdagingen van ontwerpers, die al niet min waren. In de door plaatsgebrek geplaagde Vlaamse publieke ruimte wordt het vaak een hele (en soms op het eerste zicht onmogelijke) opgave om aan de opgelegde eisen rond buffering en infiltratie te voldoen. Maar geen nood: laat u inspireren door onze expertise en disruptieve oplossingen om samen met u uw publieke ruimte future-proof (en GSVH-conform) te maken. Wij zorgen (samen met onze partner-experten in het B-Rain Connect netwerk) voor slimme, integrale en gecombineerde oplossingen. We beogen zo veel mogelijk collectief optimaliseren van hemelwater (opvang en herbruik), inrichting groen en slim bergen van nutsvoorzieningen. Ontdek onze innovatie B-Rain Connect
lees meer

De 1ste zwavelbetonnen rioolbuis met 300mm diameter is GEBOREN!

🎉 Geweldig nieuws! De 1ste zwavelbetonnen rioolbuis met 300mm diameter is GEBOREN! 🌟 👶 Een flinke baby van 3m lang! 🔝 Maar dat is niet alles: de kruindrukproef was VEELBELOVEND! Net als de DN250mm-buis haalde ook deze direct de sterkteklasse 240! 💪 🎯 Een belangrijke mijlpaal voor ons THIOTUBE rioleringssysteem en de uitbreiding van ons gamma! Dit opent deuren voor een meer koolstof-arme rioleringsinfrastructuur! 🌍 Laten we samenwerken om een duurzamere toekomst te bouwen! 🤝🌱 Felicitaties aan collega Joeri Hamal, steun en toeverlaat tijdens de zwangerschap en bevalling 😉 Meer info over ons revolutionair zwavelbeton, THIOCRETE genaamd, vind je op onze website www.debontegroup.com/innovaties/thiocrete
lees meer

BPMN & De Bonte Group

Na amper 6 jaar van nauw samen te werken met het bedrijf BPMN heeft DE BONTE GROUP op onze site in FLORIFFOUX een grondige hervorming ondergaan gericht op duurzaamheid. Dankzij de integratie van BPMN is ons productieproces verbeterd, bijvoorbeeld :  het verdwijnen van geluidstrillingen uit het verleden en de intrede van intelligente mallen. Met een nieuwe bouwvergunning voor 2022, geldig voor de komende 20 jaar, ziet DE BONTE GROUP in Floriffoux de toekomst met enthousiasme tegemoet. We zijn vastbesloten om deze opwindende duurzame uitdaging aan te gaan en plaatsen BPMN-technologie in het hart van al onze activiteiten. Sluit je bij ons aan om deze innovatieve visie te delen en deel uit te maken van de duurzame transformatie van onze groep en onze site. https://www.betonbpmn.com/
lees meer

🆕 Nieuw tijdperk bij BPMN - Fusie met De Bonte Group!

We zijn verheugd om onze klanten & relaties te informeren dat het Waalse BPMN bedrijf en De Bonte Group samensmelten om u innovatieve oplossingen te bieden, van rioleringssystemen tot wegeninfrastructuur. Vanaf januari 2024 verlopen al de interacties van/voor BPMN via De Bonte Group, waardoor offertes, bestellingen en communicatie worden vereenvoudigd. Waarom deze fusie? ✔️ Een enkel contactpunt voor meer duidelijkheid. ✔️ Het bundelen van onze krachten op 3 locaties voor een optimaal aanbod. ✔️ Gecentraliseerde communicatie voor meer efficiëntie. Welke voordelen heeft dit voor u? ➕ Geen directe impact op uw huidige diensten. ➕ Toegewijde ondersteuning via onze experts in Namur (site Floriffoux). Blijf op de hoogte via www.debontegroup.com voor de laatste updates.
lees meer

Onderweg met De Bonte

De Bonte leverde te Kuringen, Nijverheidskaai, voor de firma Willemen Infra nv (Kimpen nv) een pompconstructie. De pompconstructie, die werd in stukken geplaatst onder wegdek. De gewichten van de individuele stukken bedroegen ongeveer 57 ton per deel! Bovendien waren ze tot 7.9m lang, 4.1m breed en 2.85m hoogte. Gelukkig konden we ook deze keer weer rekenen op firma Claes-Verwimp om dit speciale transport te verzorgen. Bekijk hier onze BENOR-gekeurde maatwerk- en nicheproducten voor de rioleringsbouw.
lees meer

Voor al jouw buffervolumes groot of klein

De onderneming Nelles Frères maakte gebruik van betonnen geprefabriceerde kokers om een bufferbekken te realiseren De Bonte Group produceerde kokers met een inwendige breedte van 350cm en een inwendige hoogte van 250cm. Zowel begin- als eindkoker met de nodige aansluiting voor de riolering werd gerealiseerd. Het overrijdbare bufferbekken werd tevens voorzien van de nodige inspectieopeningen. Meer weten over onze kokers? Datum: 16 november 2020
lees meer

Op De Bonte kan je bouwen

De firma De Cock heeft gebruik gemaakt van de bekwaamheid van De Bonte om de renovatie van een spoorwegbrug tot een goed einde te brengen. De Bonte produceerde twee nieuwe landhoofden. Welke geleverd werden te Falisolle. De stukken vormen een stevige basis voor de nieuwe spoorwegbrug. Klik hier voor meer info over onze maatwerkproducties. 
lees meer

De Bonte remt stuwende water af

De Bonte leverde te Maarkedal in de Fortstraat en Ten Houtestraat voor de firma Wannijn een aantal stuwmuren. De muren met V-vormige doorvoeropeningen dienen te verhinderen dat het water te snel naar lagergelegen gebieden wordt afgevoerd. Door het plaatsen van deze schotten wordt wateroverlast vermeden. Bovendien krijgt het water op deze manier voldoende tijd om in de bodem te sijpelen. Datum: 15 januari 2020
lees meer

De Bonte infiltreert

lees meer

De Bonte breidt trimodaal platform op site Laakdal verder uit 

Sinds maandag 03/12/2018 startten de werken voor de aanleg van een nieuwe kade langsheen het Albertkanaal voor onze site te Laakdal/Meerhout. De huidige kade dateert vanuit de jaren ’70 en is volledig versleten – over heel de lengte zijn grote gaten in de kadewand – en was dringend aan vervanging toe. In samenwerking met de Vlaamse Waterweg wordt over 300 m lengte de kade volledig vernieuwd. Gelijktijdig wordt een grote laad- en loszone in gewapend beton aangelegd. De werken gebeuren in 2 fases om de continuïteit van de laad- en losactiviteiten te waarborgen. Het zal 1 jaar duren en net geen 2 mio euro kosten. De Bonte zet er volop mee in om trimodaal (spoor/water/weg) te kunnen werken. Op die manier kunnen we in de toekomst met ruime mogelijkheden onze klanten duurzaam bedienen.  Datum: 19 juni 2019
lees meer

Een gepaste oplossing voor elke aansluiting 

De Bonte leverde op de werf te Ledegem voor de klant Devagro niet enkel infiltratiegoten, maar tevens al het benodigde maatwerk. De kopmuren en uitstoomconstructies werden uitgerust met aansluitingen voor goten, kokerelementen en buizen. Al dan niet voorzien van rubberringdichting. Datum: 8 mei 2019
lees meer

De Bonte beperkt wateroverlast 

De Bonte leverde voor de firma Devagro infiltratiegoten. De elementen werden geplaatst op de werf te Ledegem. Devagro plaatste ruim 700 meter U-vormige goten. Daarop leverde De Bonte gelijk- en ongelijkbenige stukken alsook overrijdbare en niet-overrijdbare elementen. De U-kanalen zijn voorzien van infiltratieopeningen zowel in de bodem als in de zijwanden. De openingen in zijwanden werden door De Bonte opgevuld met poreus beton. Wateroverlast wordt op deze manier tot een minimum herleid.  Datum: 5 april 2019
lees meer

De bonte levert ijzersterk werk 

De bonte leverde voor de firma Aclagro roostergoten op de werf Nevele/Aalter/Beernem. De goten zijn bestand tegen belasting door zowel gewoon verkeer als zwaar vervoer. De zelfdragende roostergoten (type I) zijn geschikt voor de afwatering van onder meer bedrijfsterreinen, winkelcentra, stadspleinen, havens, containerterminals, luchthavens … De goten worden geproduceerd conform EN-1433. Referentie U-kanalen. Datum: 12 maart 2019
lees meer

Afzinken met De Bonte

De Bonte realiseerde voor de firma Colas Noord een afzinkconstructie, welke later dienst deed als startpunt voor het leggen van een streng persbuizen. De constructie werd professioneel afgezonken met de hulp van de firma Pelgrims. De persput had een totale hoogte van 10 m en bestond uit vier verschillende delen. Het onderste stuk werd uitgerust met een stalen snijschoen. Tenslotte werden de overige onderdelen met elkaar verbonden door middel van lasplaten.  Datum 21 januari 2019
lees meer

De Bonte wijkt af van het traditionele spoor

De Bonte leverde voor de firma Stadsbader een combinatie van ruim 2000 m gelijkbenige en ongelijkbenige U-vormige afwateringsgoot. De elementen werden geleverd langsheen de spoorlijn 27 Brussel-Noord tussen baanvak Hove en stopplaats Mortsel Liersesteenweg. De Bonte leverde niet enkel elementen met lengte 2 m. De elementen dienden immers geplaatst te worden tussen de portalen van de bovenleiding. De firma Stadsbader plaatste in eerste instantie de elementen met een standaardlengte van 2 m. vervolgens bezorgde de aannemer de gewenste afmetingen van de passtukken welke door De Bonte in no-time geproduceerd werden. Nadien werden deze elementen vakkundig ingepast in de reeds geplaatste streng door firma stadsbader. Datum: 18 januari 2019
lees meer