Home 9 Innovaties 9 IDEAL Kokers

Met de kokers of duikerelementen van De Bonte Group krijgt water geen vrij spel. Het IDEAL gamma laat toe dat water eenvoudig kan doorstromen en gebufferd kan worden. De mogelijkheden zijn eindeloos. De Bonte Group biedt ook oplossingen voor ingewikkelde kruisingen of sifonconstructies.

De IDEAL Kokers voldoen aan de geldende normen zonder impact op de prijs.

Waarom kiezen voor het IDEAL gamma?

Kwaliteit en degelijkheid

Alle elementen zijn BENOR gekeurd en gegoten in glad, maatvast zelf verdichtend beton waardoor de afwerkingskwaliteit gegarandeerd wordt.

Waterdichte uitvoering

Om decompressie op dichtingen tegen te gaan, beschikken de IDEAL kokers  – als enige in België – over een dwarskrachtstop. De Bonte Group vervaardigt kokerelementen voor verschillende toepassings-gebieden (zoals gespecifieerd in SB250 gevallen 1 t.e.m. 3).

Preventie op de werf – verlengde levensduur

‘Vermijden van fouten bij plaatsing’ was de opzet die aan de basis van het ontwerp lag. De elementen zijn daarom voorzien van een veilige DEHA hijskoppeling zodat de installatie optimaal kan verlopen. Een optimale levensduur wordt verzekerd door respect voor de uitvoeringsvoorschriften in combinatie met een dwarskrachtstop.

Infiltratie

De kokers kunnen uitgerust worden met ingestorte poreuze klinkers. Deze klinkers beschikken over een variabel infiltratieoppervlakte en kunnen op verschillende posities ingebouwd worden. Hierbij wordt dan rekening gehouden met het grondwaterpeil, de mogelijke inbouwhoogte en de mogelijkheid om hemelwater deels op te vangen en te hergebruiken in de koker (zoals bijvoorbeeld opvang en buffering van een minimale hoeveelheid bluswater).

Ideale hydraulica

De kokersecties kunnen geproduceerd worden met een ingebouwd, monoliet stroomprofiel, wat ervoor zorgt dat water, bij zeer beperkt debiet, steeds geconcentreerd blijft stromen (hydraulisch voordeel). Kokers met een dergelijk profiel zijn enkel op vraag beschikbaar.

Met dit IDEAL gamma wordt hemelwater geborgen!

Ontdek hier ons IDEAL gamma van standaard kokers of van modulaire kokers.

Veel gestelde vragen

• Welke plaatsingsvoorschriften dien ik te respecteren?

Voor het plaatsen van de kokers werden door De Bonte Group plaatsingsvoorschriften opgesteld. Om de waterdichtheid en de goede werking van de kokers te garanderen, dienen deze voorschriften dan ook nauwkeurig opgevolgd te worden. Ze zijn compatibel met de voorschriften in de code van de goede praktijk zoals vermeld in de Handleiding voor het leggen van gravitaire rioleringen en collectoren (document A100 opgesteld door Vlario en OCW).

 

• In welke belastingklassen zijn kokers verkrijgbaar?

De standaardkokers op voorraad beschikken over een belastingklassen van 100 kN/m². Op projectbasis kunnen de kokers voorzien worden van aangepaste wapening om te voldoen aan andere belastingklassen zoals 60, 80 of 120 kN/m². Modulaire kokers worden steeds projectspecifiek berekend.

• Waarom is een goed gedimensioneerde fundering zo belangrijk?

De fundering is uitermate belangrijk. Deze zorgt ervoor dat de kokers op de correcte wijze belast worden, zodat deze ook effectief de berekende belasting aankan. Daarnaast zorgt een degelijke fundering er tevens voor dat de kokers zich niet kunnen zetten en zodoende effectief waterdicht blijven.

• Tot welke dimensies zijn IDEAL kokerelementen mogelijk?

De IDEAL kokerelementen zijn beschikbaar vanaf 60x40cm tot 500x300cm.

• Welke passtukken zijn er mogelijk?
  1. Sluitplaten
  2. Hoekstukken
  3. Koker op andere lengte
  4. Koker voorzien van mangat
  5. Koker voorzien van aansluitingen
  6. In- en uitstromen
  7. Opzetschachten
• Hoe werkt een dwarskrachtstop?

Een dwarskrachtstop zorgt ervoor dat de dichting tussen mof en spie over de hele lengte onder spanning blijft en de koker waterdicht blijft. Zonder dwarskrachtstop kan tijdens de plaatsing of gedurende de tijd de dichting aan één zijde volledig ingedrukt worden waardoor de andere zijde spanning verliest en wat dan weer een lek kan veroorzaken.

• Wat zijn de mogelijkheden voor infiltratie?

De kokers kunnen voorzien worden van ingestorte poreuze klinkers of van sparingen. De poreuze klinkers genieten onze voorkeur aangezien ze instroom van grondfracties of aanvullingen tegengaan. Ze kunnen op elke hoogte in functie van het te definiëren infiltratie niveau per project worden ingebouwd, gekwantificeerde en gedimensioneerd worden.

 

• Kunnen kokers nagespannen worden?

Vanaf een wanddikte van 16cm kunnen de kokers voorzien worden van naspankanalen.

 

• Kunnen de kokers voorzien worden van een zomerloop?

Vanaf een breedte van 120 cm kunnen alle kokers voorzien worden van een zomerloop. Raadpleeg onze technische fiches voor meer details.

Meer weten?

Neem contact op met onze expert