Home 9 Innovations 9 B-Rain Connect
B'RAIN

Slim waterbeheer in stedelijke gebieden 

Het evenwicht tussen mens en natuur herstel je niet alleen. Rond deze gedachte verbinden producenten, nutsbedrijven, studiebureaus, ontwerpers, aannemers en experten zich om in co-creatie een antwoord te bieden aan de omgeving van morgen.

Als actieve partner werkt De Bonte Group zo volop mee aan intelligente oplossingen voor het beheren van hemelwater. Met een scherp oog op de toekomst, bouwen we aan een duurzame omgeving waarin groen, verharding en water perfect in balans zijn.

Waarom kiezen voor B-Rain Connect ?

Klimaat robuust bouwen aan de omgeving van morgen waarbij:

Geen druppel regenwater verloren gaat
We bieden unieke oplossingen aan die de ladder van Lansink respecteren: eerst herbruik, voor infiltratie. Zo bieden we oplossingen aan waar geen druppel regenwater bij verloren gaat en volledig ter plekke blijft.

Groen alle ruimte om te groeien krijgt

In de complexe ondergrond van stedelijke infrastructuur stellen we de boom centraal. Het is onze grootste bondgenoot voor de strijd tegen klimaatverandering.

We plaats voor biodiversiteit maken
Door bomen en planten ruimte te bieden zorgen we voor de basis voor biodiversiteit.

We op maat van mensen bouwen
De stedelijke omgeving dient de mens. We bieden oplossingen aan die meegroeien met de noden van de mensen en waarbij we durven dromen van een omgeving zonder wagen, maar met maximale aandacht voor beleving.

We slim werken onder de grond, en multifunctioneel erboven
Door een intensieve samenwerking met alle beheerders van netwerken, bouwen we met slimme ondergrondse bouwblokken. Zo kan de ondergrondse infrastructuur altijd inspelen op nieuwe noden en bieden we bovengronds alle mogelijkheden tot een snel veranderende wereld.

Als De Bonte Group staan wij klaar om samen met u te werken aan een klimaatbestendige omgeving van morgen. Laten we gezamenlijk streven naar een duurzame toekomst waarin mens en natuur in harmonie samengaan!

Veelgestelde vragen

• Op welke projecten richten we ons ?

We richten ons vooral op private projecten van een grotere schaal. Ben je bezig met een woonproject, KMO zone of inrichting van een bedrijfsterrein? Contacteer ons. Wij gaan mee aan de slag om antwoorden te zoeken op de nieuwe uitdagingen waar hemelwater (GSV), groen en plaats integraal dienen geoptimaliseerd te worden.

• Welke info hebben wij van u nodig ?

Een bondige opsomming van je project inhoud met als belangrijkste gegevens:

 • Oppervlakte terrein
 • Oppervlakte dak
 • Oppervlakte verharding
 • Niveau grondwaterstand
 • Infiltratiewaarde ondergrond
 • Mogelijke verbruikers van hemelwater op de site (personen, bedrijven)
 • Vereiste groenvoorzieningen (aantal bomen – positie)
 • Te voorziene nutsvoorzieningen en eisen die (zullen) worden opgelegd
 • Minimale buffercapaciteit
 • Waterdichte opvang vervuild water (bvb bij calamiteiten)
 • Mogelijk verbod op infiltratie
• Werken wij een volledig plan voor u uit ?

Neen, wij gaan met u puzzelen en u bouwstenen aanreiken waarmee we groen, hemelwater (GSV) en plaats(gebrek) optimaal trachten te combineren. We beogen zo veel mogelijk collectief optimaliseren van hemelwater (opvang en hergebruik), inrichting groen en slim bergen van nutsvoorzieningen. Zo maken we jouw ruimte future-proof door slim ondergronds in te richten. De finale keuze dient door u als bouwheer gemaakt te worden. Aan het begeleidende studiebureau om de puzzel om te zetten in een uitvoeringsplan. Daarbij reiken we details en aangepaste bouwstenen aan voor hoekstukken, overgangen, enz.

• Kunnen we u helpen richting een vergunnende overheid ?

Jawel, net daar zetten we op in. We pakken dit op met een duidelijk concept en de voorstelling van de verschillende bouwstenen. Zo geven we concrete antwoorden naar het correct inzetten van bomen, hemelwater (GSV) en het slim bergen van nutsvoorzieningen in een context van beperkte ruimte. We onderbouwen dit met modellen gelinkt aan SIRIO, boomstudies en overleg met nutsmaatschappijen.

B-Rain Connect Nieuws

Règlement régional sur les eaux pluviales urbaines

Depuis le 2/10/2023, le champ des permis a radicalement changé : le nouveau GSVH (Règlement régional sur les eaux pluviales urbaines – original en Néerlandais ‘Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater’) est entré en vigueur. Contrairement à son prédécesseur, le nouveau règlement s’applique désormais également au domaine public. Cela a un impact très important sur les défis des concepteurs, qui n’étaient auparavant pas minimes. Dans l’espace public Flamand, qui souffre d’un manque d’espace, il est souvent difficile (et parfois impossible à première vue) de répondre aux exigences imposées en matière de zone de rétention et d’infiltration. Mais ne vous inquiétez pas : laissez notre expertise et nos solutions disruptives vous inspirer pour assurer l’avenir (et la conformité à la GSVH) de votre espace public.  Nous fournissons (avec nos partenaires experts du réseau B-Rain Connect ) des solutions intelligentes, intégrées et combinées. Nous visons l’optimisation collective des eaux pluviales  (rétention et réutilisation), de l’aménagement des espaces verts et du stockage intelligent des réseaux de distribution, autant que possible. Découvrez notre innovation B-Rain Connect
lire plus

'Connexion avec la nature': Découvrez l'article dans Construire la Wallonie ! (seulement en NL)

Lisez l’article complet « Connexion avec la nature » (Titrel original en Néerlandais = « Verbondenheid met de natuur ») pour en savoir plus sur la manière dont nous repoussons les limites et façonnons l’avenir de la construction. C’est une excellente occasion d’obtenir un aperçu approfondi de notre méthode de travail et de l’impact que nous avons avec B-rain Connect. Cliquez ici pour lire l’article (seulement en Néerlandais) et découvrez pourquoi nous, chez De Bonte Group, sommes fiers d’être des pionniers dans le secteur INFRA ! L’article met en lumière des projets récents, notre approche innovante et notre engagement envers la durabilité dans le secteur de la construction. Merci à Philippe Segers pour le texte et le matériel visuel 🌳
lire plus

Meer weten?

Neem contact op met onze expert