Home 9 Innovations 9 B-Rain Connect
B'RAIN

Slim waterbeheer in stedelijke gebieden 

Het evenwicht tussen mens en natuur herstel je niet alleen. Rond deze gedachte verbinden producenten, nutsbedrijven, studiebureaus, ontwerpers, aannemers en experten zich om in co-creatie een antwoord te bieden aan de omgeving van morgen.

Als actieve partner werkt De Bonte Group zo volop mee aan intelligente oplossingen voor het beheren van hemelwater. Met een scherp oog op de toekomst, bouwen we aan een duurzame omgeving waarin groen, verharding en water perfect in balans zijn.

Waarom kiezen voor B-Rain Connect ?

Klimaat robuust bouwen aan de omgeving van morgen waarbij:

Geen druppel regenwater verloren gaat
We bieden unieke oplossingen aan die de ladder van Lansink respecteren: eerst herbruik, voor infiltratie. Zo bieden we oplossingen aan waar geen druppel regenwater bij verloren gaat en volledig ter plekke blijft.

Groen alle ruimte om te groeien krijgt

In de complexe ondergrond van stedelijke infrastructuur stellen we de boom centraal. Het is onze grootste bondgenoot voor de strijd tegen klimaatverandering.

We plaats voor biodiversiteit maken
Door bomen en planten ruimte te bieden zorgen we voor de basis voor biodiversiteit.

We op maat van mensen bouwen
De stedelijke omgeving dient de mens. We bieden oplossingen aan die meegroeien met de noden van de mensen en waarbij we durven dromen van een omgeving zonder wagen, maar met maximale aandacht voor beleving.

We slim werken onder de grond, en multifunctioneel erboven
Door een intensieve samenwerking met alle beheerders van netwerken, bouwen we met slimme ondergrondse bouwblokken. Zo kan de ondergrondse infrastructuur altijd inspelen op nieuwe noden en bieden we bovengronds alle mogelijkheden tot een snel veranderende wereld.

Als De Bonte Group staan wij klaar om samen met u te werken aan een klimaatbestendige omgeving van morgen. Laten we gezamenlijk streven naar een duurzame toekomst waarin mens en natuur in harmonie samengaan!

Veelgestelde vragen

• Op welke projecten richten we ons ?

We richten ons vooral op private projecten van een grotere schaal. Ben je bezig met een woonproject, KMO zone of inrichting van een bedrijfsterrein? Contacteer ons. Wij gaan mee aan de slag om antwoorden te zoeken op de nieuwe uitdagingen waar hemelwater (GSV), groen en plaats integraal dienen geoptimaliseerd te worden.

• Welke info hebben wij van u nodig ?

Een bondige opsomming van je project inhoud met als belangrijkste gegevens:

 • Oppervlakte terrein
 • Oppervlakte dak
 • Oppervlakte verharding
 • Niveau grondwaterstand
 • Infiltratiewaarde ondergrond
 • Mogelijke verbruikers van hemelwater op de site (personen, bedrijven)
 • Vereiste groenvoorzieningen (aantal bomen – positie)
 • Te voorziene nutsvoorzieningen en eisen die (zullen) worden opgelegd
 • Minimale buffercapaciteit
 • Waterdichte opvang vervuild water (bvb bij calamiteiten)
 • Mogelijk verbod op infiltratie
• Werken wij een volledig plan voor u uit ?

Neen, wij gaan met u puzzelen en u bouwstenen aanreiken waarmee we groen, hemelwater (GSV) en plaats(gebrek) optimaal trachten te combineren. We beogen zo veel mogelijk collectief optimaliseren van hemelwater (opvang en hergebruik), inrichting groen en slim bergen van nutsvoorzieningen. Zo maken we jouw ruimte future-proof door slim ondergronds in te richten. De finale keuze dient door u als bouwheer gemaakt te worden. Aan het begeleidende studiebureau om de puzzel om te zetten in een uitvoeringsplan. Daarbij reiken we details en aangepaste bouwstenen aan voor hoekstukken, overgangen, enz.

• Kunnen we u helpen richting een vergunnende overheid ?

Jawel, net daar zetten we op in. We pakken dit op met een duidelijk concept en de voorstelling van de verschillende bouwstenen. Zo geven we concrete antwoorden naar het correct inzetten van bomen, hemelwater (GSV) en het slim bergen van nutsvoorzieningen in een context van beperkte ruimte. We onderbouwen dit met modellen gelinkt aan SIRIO, boomstudies en overleg met nutsmaatschappijen.

B-Rain Connect Nieuws

Règlement régional sur les eaux pluviales urbaines

Depuis le 2/10/2023, le champ des permis a radicalement changé : le nouveau GSVH (Règlement régional sur les eaux pluviales urbaines – original en Néerlandais ‘Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater’) est entré en vigueur. Contrairement à son prédécesseur, le nouveau règlement s’applique désormais également au domaine public. Cela a un impact très important sur les défis […]
lire plus

Meer weten?

Neem contact op met onze expert