De Bonte wijkt af van het traditionele spoor

De Bonte leverde voor de firma Stadsbader een combinatie van ruim 2000 m gelijkbenige en ongelijkbenige U-vormige afwateringsgoot. De elementen werden geleverd langsheen de spoorlijn 27 Brussel-Noord tussen baanvak Hove en stopplaats Mortsel Liersesteenweg. De Bonte leverde niet enkel elementen met lengte 2 m. De elementen dienden immers geplaatst te worden tussen de portalen van de bovenleiding. De firma Stadsbader plaatste in eerste instantie de elementen met een standaardlengte van 2 m. vervolgens bezorgde de aannemer de gewenste afmetingen van de passtukken welke door De Bonte in no-time geproduceerd werden. Nadien werden deze elementen vakkundig ingepast in de reeds geplaatste streng door firma stadsbader.

Datum: 18 januari 2019