De Bonte remt stuwende water af

De Bonte leverde te Maarkedal in de Fortstraat en Ten Houtestraat voor de firma Wannijn een aantal stuwmuren. De muren met V-vormige doorvoeropeningen dienen te verhinderen dat het water te snel naar lagergelegen gebieden wordt afgevoerd. Door het plaatsen van deze schotten wordt wateroverlast vermeden. Bovendien krijgt het water op deze manier voldoende tijd om in de bodem te sijpelen.

Datum: 15 januari 2020