De Bonte beperkt wateroverlast 

De Bonte leverde voor de firma Devagro infiltratiegoten. De elementen werden geplaatst op de werf te Ledegem. Devagro plaatste ruim 700 meter U-vormige goten. Daarop leverde De Bonte gelijk- en ongelijkbenige stukken alsook overrijdbare en niet-overrijdbare elementen. De U-kanalen zijn voorzien van infiltratieopeningen zowel in de bodem als in de zijwanden. De openingen in zijwanden werden door De Bonte opgevuld met poreus beton. Wateroverlast wordt op deze manier tot een minimum herleid. 

Datum: 5 april 2019