Sinds 2/10/2023 is het vergunningslandschap drastisch gewijzigd: de nieuwe GSVH (Gewestelijke Stedebouwkundige Verordening Hemelwater) is in voege getreden. De nieuwe verordening is in tegenstelling tot haar voorganger ook van toepassing op het openbaar domein....

Lees meer