Straatkolk type A/I infiltratie 1+

 

Laat geen druppel hemelwater verloren gaan!

Home 9 Expertises 9 WATER 9 Straatkolk type A/I infiltratie 1+

Wat moet je weten over onze straatkolk type A/I infiltratie 1+ ?

8
8

Algemene info

Hemelwater ter plekke houden en lokaal infiltreren is geworden tot een noodzaak. Deze infiltratiekolk maakt onderdeel uit van een klimaatrobuuste wegopbouw waar rechtstreekse infiltratie van hemelwater in de bodem mogelijk wordt voor alle wegen tot en met bouwklasse 7 (dit zijn lokale wegen waar er al veel verkeer en zwaar verkeer is toegestaan).  

Onder de weg is alles zodanig slim opgebouwd dat water maximaal in de bodem infiltreert.  

Hemelwater ter plaatse houden en infiltreren in de bodem is een goede maatregel tegen wateroverlast én bodemverdroging! Meer uitleg door Aquafin vindt u hier.

Deze oplossing is compatibel met infiltratiegoten. Meer uitleg over deze infiltratiegoten vindt u hier.

8

Voordelen

  • Deze infiltratiekolk, ontworpen door AQUAFIN, is voldoende ruim om het eerste afstromende en opgevangen water reeds voor te filteren op slib en zware metalen dankzij het voorzien bezinkingsvolume
  • De kolk is reinigbaar op de klassieke manier via de toegangsopening bovenaan (in situ te voorzien van gietijzeren kolkrooster)
  • De kolk is voorzien van ingebouwde poreuze klinkers waardoor infiltratie mogelijk is
  • Ze worden gebruikt tevens gebruikt in combinatie met infiltratiegoten 
  • De kolk voldoet aan sterkteklasse 300 kN, een buffervolume van 270 L en een infiltratieopp.: 0,80 m² 
  • De kolk heeft een drainerend vermogen : 750 l/u 
  • Is standaard voorzien voor een aansluiting PVC Ø160 mm 

Meer weten?

Neem contact op met één van onze experten.